Rådgivning til offentlige myndigheder

Juridiske opgaver

Jeg bistår offentlige myndigheder med løsning af juridiske opgaver. Både i form af sparring på konkrete sager, bistand ved behandling af klagesager eller bistand ved løbende sagsbehandling indenfor områder, hvor jeg besidder de nødvendige faglige kompetencer.

Et spændingsfelt

Oftest er der tale om opgaver, der befinder sig i spændingsfeltet mellem juridisk og politisk rådgivning. I de sager trækker jeg på min erfaring som forhenværende centralt placeret embedsmand, hvor politisk rådgivning var i fokus. Desuden kan jeg inddrage et netværk af kommunikationsrådgivere i sager, hvor det skønnes nødvendigt.

Ad hoc

Samarbejdet kan tilrettelægges, så det passer bedst muligt til det konkrete behov. I en række tilfælde er jeg tilknyttet en myndighed på fast basis og fungerer i praksis som en husjurist på distance. I andre tilfælde er der tale om enkeltstående opgaver, som honoreres på timebasis efter medgået tid

Sagssupervision

Som noget særligt tilbyder jeg sagssupervision i konkrete borgersager. Det kunne fx være sager, hvor der er uenighed mellem borgeren eller de pårørende og kommunen, og hvor der er behov for en vurdering af hvilke skridt, der skal tages i sagen. Sagssupervision kombineres tit med konflikthåndtering i relationen mellem sagsbehandleren og borgeren eller de pårørende.


RÅDGIVNING TIL OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

TELEFON:

+45 33 11 36 36


EMAIL:

info@petersindal.dk

 

© 2020  Peter Sindal Lundsberg

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Læs mere
Godkend