Tvangsfjernelse

Uanset hvordan man vender og drejer det, er tvangsfjernelse et stort indgreb i en families liv. Derfor skal kommunens afgørelse træffes på det helt rigtige grundlag.

Som forældre har man ret til gratis advokathjælp i en sag om tvangsfjernelse. Børn over 12 år har også ret til deres egen gratis advokat i en sag om tvangsfjernelse.

En sag om tvangsfjernelse er for de fleste helt uoverskuelig. En blanding af følelser og jura. Jeg tager mig af juraen.

Dine rettigheder

 • Ret til gratis advokat.
 • Ret til aktindsigt i hele din sag.
 • Ret til partshøring.
 • Ret til at møde i Børne - Unge Udvalget.
 • Ret til at klage over afgørelsen.

Situation

Står du i en situation hvor:   

 • Der er kommet en underretning på dit barn.
 • Kommunen anbefaler en frivillig anbringelse.
 • Kommunen truer med en tvangsanbringelse.
 • Kommunen ikke vil lade dig se dit barn eller siger, du ikke må have kontakt med dit barn.

Så er det en god idé at tale med en advokat.

Jeg hjælper med følgende:

 • Rådgiver dig om juraen i sagen.
 • Har kontakten til kommunen i sagen.
 • Gennemgår hele sagen og taler med dig om styrker og svagheder.
 • Laver partshøringen.
 • Går med dig til møde i Børne - Unge Udvalget, i Ankestyrelsen og i Byretten.
 • Klager, hvis afgørelsen går dig imod.

Kontakt mig allerede i dag for en kort uforpligtende samtale.


Min erfaring er, at mange sager om tvangsfjernelse går galt, fordi kommuner ikke har gjort det, de skulle i sagen. Jeg gennemgår hele din sag sammen med dig og finder de steder, hvor kommunen skulle have gjort noget andet. Sammen med dig forbereder jeg mødet i Børne - Unge Udvalget, Ankestyrelsen eller i retten.

Jeg har blandt andet valgt at specialisere mig i sager om tvangsfjernelse og familieforhold, fordi jeg som udgangspunkt mener, at børn har det bedst hos deres familier. Jeg har stor erfaring med kontakt til offentlige myndigheder, og som advokat med familiers forhold på alle leder og kanter. Det er vigtigt for mig at kunne behandle alle sager ordentligt og, at du altid kan komme i kontakt med mig. Derfor har jeg kun et antal sager, der gør det muligt for mig at leve op til dette mål.

Hvis kommunen truer med en tvangsfjernelse, er det altid en god idé at kontakte mig med det samme – også hvis kommunen siger, at det bliver en tvangsfjernelse, hvis man ikke går med til en frivillig anbringelse.

Jeg tager sager over hele Sjælland og har kontor i København og på Lolland/Falster.

Ring eller SMS til mig på 53 73 21 00 eller send en mail, hvis kommunen truer med en tvangsfjernelse.

Ungdomskriminalitetsnævnet

Skal dit barn i Ungdomskriminalitetsnævnet, har barnet og forældrene i en række tilfælde ret til gratis advokatbistand.

Jeg er optaget på listen over advokater, der beskikkes i sager for Ungdomskriminalitetsnævnet, og bistår derfor under hele sagsforløbet i nævnet og i forbindelse med en eventuel klagesag.

Det er vigtigt at huske, at Ungdomskriminalitetsnævnet ikke er en domstol. Derfor tages der ikke stilling til skyldsspørgsmålet i en straffesag i nævnet. Men dit barn kan blive pålagt foranstaltninger, som skal efterleves. Samtidig skal man være opmærksom på, at en række sager skal afvises fra Ungdomskriminalitetsnævnet, fordi sagerne slet ikke kan behandles i nævnet.

Under en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet hjælper jeg dig med:

 • Gennemgang af sagen.
 • Forberedelse af mødet.
 • Jeg går med til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet.
 • Jeg vejleder dig om klagemuligheder.

TVANGSFJERNELSE

TELEFON:

+45 33 11 36 36


EMAIL:

info@petersindal.dk

FAMILIERET

© 2020  Peter Sindal Lundsberg

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Læs mere
Godkend